O FUNDACJI

CELE

Celem Fundacji jest przede wszystkim rozwijanie i promowanie kultury, w tym głównie muzyki, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wspieramy działania edukacji nieformalnej skupiając się na rozwoju wszechstronnym beneficjentów projektów KreArtu. Głównym założeniem Fundacji jest utworzenie Funduszu Stypendialnego dla zdolnej młodzieży w celu rozwijania ich talentów artystycznych. Organizacja dodatkowo rozwija i propaguje kulturę fizyczną, zdrowy styl życia, wspierając aktywność wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Edukacja w każdym wymiarze wpisuje się w cele Fundacji, angażując się w istotne projekty i wydarzenia z zakresu szerzenia dobrych praktyk. Nawiązując współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i artystami celujemy w tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju kultury polskiej.

Orientacja na cele jest kluczem osiągania sukcesu KreArtu.

DZIAŁANIA

Działania Fundacji skupiają się na organizacji imprez kulturalnych, koncertów, przedstawień, występów, wystaw, wernisaży i innych form prezentacji twórczości i aktywności dzieci, młodzieży, ale również dorosłych. Wpieramy każdą działalność artystyczną, w tym teatralną, literacką, plastyczną, rzeźbiarską, muzyczną, tworząc przy tym działania edukacyjne kształtujące tożsamość kulturową. Naszym celem jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, czy też kulturowej. Fundacja jest miejscem wspierania edukacji nieformalnej poprzez organizację wyjazdów, szkoleń, obozów, czy też organizowania spotkań otwartych i debat. Wspieramy inne organizacje, w tym muzyczne, w realizacji ich założeń.

Wierzymy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest współpraca i odpowiednia komunikacja.

WYZWANIA

KreArt został zbudowany na bazie doświadczeń zarządu Fundacji. Widząc wyzwania, możliwości rozwojowe, ale przede wszystkim potrzeby społeczeństwa, postanowiliśmy stworzyć przestrzeń umożliwiającą doskonalenie każdej osobie zainteresowanej. Wierzymy, że nasze dobre praktyki znajdują zastosowanie i wspieramy tych, którzy pragną osiągać sukcesy, jak KreArt. Współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi, a także z sektorem biznesu, widzimy możliwość połączenia dwóch przestrzeni i wygenerowania nowych dróg rozwojowych, które przyniosą korzyść każdej ze stron. Komunikacja to pierwszy krok ku osiąganiu sukcesów. Zmierzamy się więc z wyzwaniami stawianymi nam i kreujemy rzeczywistość,  w której chcemy żyć i zapraszamy tych, którzy podzielają naszą pasję do sztuki, muzyki, sportu, zdrowia i całej kultury.

Pasja rodzi sukces.

ZESPÓŁ

Edyta Choińska

Edyta Choińska

Prezes Fundacji

Prezes Fundacji, Edyta Choińska, założyła Fundację kierując się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie realizacji projektów. Jej 10-cioletnia praktyka pozwoliła dziś stworzyć przestrzeń, którą każdy związany ze światem artystycznym i nie tylko, może wykorzystać włączając w życie swoje pomysły. Edyta, rozwijając swój potencjał już podczas studiów w Akademii Leona Koźmińskiego, koordynowała jeden z cenniejszych działań studenckich, jakim jest Festiwal Przedsiębiorczości BOSS, włączając tym samym uczelnię w zacną współpracę najlepszych szkół wyższych w Polsce. KreArt był marzeniem Edyty, który mógł zostać zrealizowany, dzięki współpracy z liderem wśród organizacji pozarządowych, czyli Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, a także dzięki poszerzaniu swojego kapitału ludzkiego, jak również społecznego, w czasie innych działań: zainicjowanie Inwazji Ognia i Muzyki w Nidzicy (jako imprezę cykliczną), współpracą przy realizacji projektu Akademia Młodych Noblistów i wielu innych. Obecnie naładowana pozytywną energią, dzieli się nią realizując projekty w ramach Fundacji… i nie tylko.

Kamila Nowowiejska

Kamila Nowowiejska

V-ce Prezes Fundacji

Kamili pasją był od dzieciństwa sport. Przez 12 lat tańca towarzyskiego załapała bakcyla rywalizacji zdrowej, bo sportowej, dlatego też mając już wiedzę i duże doświadczenie zawodowe, postanowiła zainwestować swoją energię w aktywizowanie społeczności do zdrowego stylu życia. Wprowadziła na rynek polski markę Better Body Studio, które jest miejscem spotkań osób dbających nie tyle o swoją sylwetkę, co o zdrowy styl życia: dobre nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, spotkania z motywującymi ludźmi. W ten sposób Kamila zaszczepiła w wielu ludziach energię do walki o zdrowsze jutro i promuje te działania w ramach Fundacji. Wspiera społeczeństwo w zmianie stylu życia! Fundacja, jako organizacja pozarządowa wspomaga Kamilę w tej dzielnej akcji, włączając się we wszystkie projekty zbudowane w zwariowanej głowie V-ce Prezes.

Projekty

AKTUALNOŚCI

Kreatywny StartUp z FIO Warmia i Mazury Lokalnie

Dzięki programowi „FIO – Warmia i Mazury lokalnie” udało nam się zakupić sprzęt, który znacząco wpłynie na rozwięcie naszych skrzydeł!

Kobieca Kreacja

Kobieca Kreacja

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości przed nami

Światowy Dzień Przedsiębiorczości jest wydarzeniem, skupiającym wokół siebie nie tylko obecnych, ale i przyszłych przedsiębiorców. Założycielka marki Star Concept, i prezes Fundacji, Edyta Choińska, została zaproszona do reprezentowania Tygodnia Przedsiębiorczości, […]

ZOBACZ WSZYSTKIE WPISY